Leerstoornissen

Veel kinderen in de klas hebben een probleem met het ‘leren’…
Veel kinderen krijgen een label opgeplakt (autisme, dyslectie,…)

Maar (bijna) nooit wordt er gezegd hoe wij daar precies moeten mee omgaan in de klas.
(behalve dan in het BuO, maar daar heeft het gewone onderwijs niets aan)

op ICTwijs.eu staat alles mooi uitgelegd
+ oplossingen voor die leerlingen

 

 

 

 

 

 

 

Je drukt op het plaatje waarmee je leerling problemen heeft.
Daarna kies je voor ‘algemeen onderwijs’.
Want je kan ook kiezen voor ‘algemeen arbeidsmarkt’ (ideaal voor later).
Wanneer je een goeie oplossing hebt gevonden voor het kind, geef je best de link ook mee aan de leerling zodat hij of zij ook thuis die oplossing kan gebruiken.

bijvoorbeeld:
Je leerling heeft autisme en heeft dus nood aan een duidelijke planning.
Planningen op papier maken zijn tijdrovend.
Dus op ICTwijs kom je terecht op informatie over autiplan een programma om een planning makkelijk op de pc te maken.

Dit en nog veel meer andere voorbeelden vind je op ICTwijs (ict voor mensen met een beperking)

Groetjes
Inez

Advertenties