Babbelbank

 

 

 

 

Naast leerlingen met een leerstoornis komen we ook geregeld allochtone kinderen in de klas tegen.
Vaak zijn het leerlingen die het Nederlands al goed onder de knie hebben.
Maar ook vaak leerlingen die het Nederlands helemaal nog niet beheersen.
Deze leerlingen kunnen niet meteen aan alle lessen deelnemen.
We zouden het misschien wel willen, maar het lukt niet.
Tijdens de momenten dat het voor hen moeilijk wordt (begrijpend lezen,…)
kunnen we ze actief en zinvol aan het werk zetten dankzij de Babbelbank.

Wat is het?
Het is een site waarbij allochtone leerlingen hun Nederlands kunnen oefenen.
Ze kunnen er lezen, luisteren, kijken, tonen en praten.
Door middel van spelletjes, maar ook van gewone luistermomenten wordt hun Nederlands bijgeschaafd.

tonen: De computer toont een afbeelding en het woord, en zegt het woord. De leerling moet herhalen.

Lezen: Hierbij staat het woord bovenaan de pagina en moeten ze de juiste afbeelding aanklikken.
Klikken ze de verkeerde afbeelding aan, dan wordt er gezegd wat er op die tekening te zien is, tot de leerling de juiste tekening aanklikt.

 

 

 

 


Kijken: Er wordt een afbeelding getoond en 3 woorden, de leerling moet het juiste woord aanklikken.
Klikken ze het verkeerde woord aan, dan wordt dat woord eens auditief gezegd.

 

 

 

Luisteren: De leerlingen horen een woord en zien 3 afbeeldingen. Ze moeten de juiste afbeelding aanklikken.
Klikken ze verkeerd dan horen ze het woord van die afbeelding.

 

 

 

 

Praatplaat: Eerst kiezen ze of woorden of zinnen willen horen. Daarna kunnen ze op de plaat iets aanklikken en dan wordt er een zin of een woord gezegd.

 

 

 

 

Een echte verrijking voor de allochtone leerlingen.
Als je weet dat ze ook thuis een computer hebben met internet, kan je de link van deze site ook met hen meegeven om te oefenen.

 

 

 

 

 

Groetjes
Inez

Advertenties